Ύδρα Τουριστικά Γραφεία

Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ύδρα

Το μοναδικό τουριστικό γραφείο της Ύδρας βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού.

Ύδρα θαλάσσια ταξί

ΥΔΡΑΙΟΝΙΚΗ

Τηλ:  22980 53812

Φαξ: 22980 52157

ΥΔΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ