Ύδρα Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσίες στην Ύδρα - τηλέφωνα

Μερικά τηλέφωνα στην Ύδρα που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα.

Ύδρα Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δημαρχείο Ύδρας 22980 52210-22980 53003

Λιμεναρχείο Ύδρας 22980 52279

Αστυνομία Ύδρας 22980 52205

Ταχυδρομείο Ύδρας 22980 52262-22980 53398

Ε.Ο.Τ. Ύδρας 22980 52184

Αγροτικό Ιατρείο Ύδρας 22980 52420

Νοσοκομείο Ύδρας 22980 53150

Μητρόπολη Ύδρας 22980 52207

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρας 22980 52955

Κ.Ε.Π Ύδρας 22980 53782

Ιστορικό Αρχείο Ύδρας 22980 52355

Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας 22980 54071

Μουσείο Λ. Κουντουριώτη 22980 52421

Μουσείο Π. Κουντουριώτη 22980 52245

Hellenic Seaways πρακτορείο Ύδρας 22980 54007-22980 53812

ALPHA Τράπεζα υποκατάστημα Ύδρας 22980 54053

Εθνική Τράπεζα υποκατάστημα Ύδρας 22980 52578

ΥΔΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ